SIDOLIS - Allmänna vilkor

Som kund hos Sidolis godkänner jag att:
Jag är över 18 år och myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Sidolis lagrar mina
personliga uppgifter samt de inköp som jag gör. Sidolis policy är att ingen del av dina personliga uppgifter
lämnas vidare till tredje part i någon form utan ditt uttryckliga medgivande.
Speciella erbjudanden kan komma till mig baserat på mina inköp. Jag kommer att kunna få erbjudanden
skickat till mig via epost, post och SMS.

Pris och Betalning
Priset för de varor du beställer är de du ser på dagen för din order. Eller vad gäller icke fastställda vikt
vid leverans. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller priset för den tidpunkt när du placerade
din order. Alla priser är angivna inklusive moms om inte annat anges. Betalning görs med bank/kontokort,
kontant eller Faktura. Betalning med bank/konto sker via Bangiro. När betalning görs med betalkort
reserveras totalbeloppet vid orderläggningen. Beloppet debiteras ditt konto under leveransdagen.
Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan din bank registrerat köpet på ditt konto.
Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan banken noterar detta och att reservationen försvinner
helt från ditt konto. Fakturabetalning sker genom vårt Visma. Fakturan skickas som en PDFfil via email.

Leverans
Leveransen av dina varor sker, om ej annat anges, till den adress du angivit. Finns ingen
hemma lämnas varorna utanför dörren. Kontroll av legitimation kan ske. Det är Du som kund som är
ansvarig för att hålla Sidolis uppdaterad om dina uppgifter och därmed ge oss möjlighet att leverera
till rätt adress. Det är din uppgift att se till att vi kan komma fram till dörren. Om vi av någon
anledning inte kan nå dig med varorna debiteras du med f.n. 250 kr samt kostnaderna för ev. varor som
som vi måste kassera.

Produkter
Vår målsättning är att alltid leverera fräscha varor med bra hållbarhet. De varor vi visar på
sidolis.se finns vid beställningstillfället i lager. Vi plockar i
första hand de varor du beställt, skulle det dock vara så att en vara inte finns så tar vi en motsvarande
vara. Är den motsvarande varan dyrare så bjuder vi på mellanskillnaden. Är den motsvarande varan billigare
krediteras du mellanskillnaden, är en vara ej levererbar krediteras hela varans belopp. Samtliga våra
produkter är möjliga att använda i Sverige.

Leveranstid
Vår ambition är att leverera inom 5 arbetsdagar från vi bekräftat din beställning om inte varan är
beställningsvara och där med framgår i orderbekräftelse. Skulle tiden avvika från den önskade tiden kontaktar
vi dig. Om vi kommer med leverans vid den tid du önskat och du inte är hemma så ställer vi varorna vid dörren.

Kvalitet
Är det fel på någon vara eller om en vara saknas kontakta oss direkt. Om en vara saknas eller är
skadad krediteras den felaktiga varan. Vårt ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella
returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar.

Ångerrätt
Som kund hos Sidolis har du rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja din ångerrätt) inom 14 dagar från den
dag du tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från
Sidolis. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och oöppnad
förpackning. För att utnyttja din ångerrätt är det tillräckligt att du skickar ett meddelande till oss
(till exempel per brev eller epost) om att du vill utnyttja ångerrätten eller att du skickar tillbaka
varan före fristens utgång.

Meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten skickas till: info@sidolis.se eller:

Sidolis Foods AB
Skepparvägen 28
184 92 Åkersberga

Om det inte är fel på den levererade varan och du utnyttjar din ångerrätt måste du betala kostnaden för att
skicka tillbaka varan. Återbetalning för varan kommer att ske till dig senast inom 30 dagar från det att Sidolis
(Sidolis Foods AB) tagit emot den returnerade varan.

Ändring och avbokning av order
Du kan själv ändra, lägga till och avboka din order. Detta kan du göra fram till kl 12.00 5 dagar innan din
leverans sker alternativt till dess att vi börjat plocka din order. Denna avbokningspolicy gäller dock ej
beställningsvaror. Dessa måste avbokas minst 8 dagar före leveransdagen.

Tvist
Vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Policy för hantering av personuppgifter efter registrering av profil
De personuppgifter vi spar efter ditt köp är de du angivit i din profil samt detaljerna om varje order.
Betalningsuppgifter med ditt kortnummer sparas eller hanteras aldrig på Sidolis servrar. Utskick via epost,
post samt SMS kan komma att ske till de uppgifter du registrerat på Sidolis.se. Du kan när som helst begära
utdrag över dina registrerade uppgifter samt att uppgifterna ändras eller raderas. Samtliga personuppgifter
lagras enligt lagen om PUL.

Hållbarhetsgaranti
Minsta antalet hållbarhetsdagar som vi alltid garanterar enligt nedan om inte annat anges vi orderbekräftelsen.
Dagarna är beräknade inklusive leveransdag.

Skulle hållbarhetstiden understiga garantin får du alltid pengarna
tillbaka på varan. Oftast har vi betydligt längre hållbarhetstider.
Produkterna Färsk Fisk/Kött/Kyckling 3 dagar.


Sidolis - Kött i världsklass direkt till din dörr - Tel 0733225442 - info@sidolis.se